Fiab Trento – 2017-09-30 – TRANSDOLOMITES BIKE TOUR 2017 (002)